Disclaimer

Hoewel uiterste zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling en actualisering van deze site, kan het projectteam niet instaan voor de juistheid van de vermelde gegevens. De toepasbaarheid en het effect van de gepresenteerde maatregelen en voorbeelden zal afhangen van de specifieke situatie in elk bedrijf. Het projectteam aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de toepassing van de op deze site vermelde informatie. Omissies en onjuistheden kunnen worden gemeld op het adres: webmaster@productmilieu.nl.