Milieulabels

Sinds enkele jaren zijn er labels en keurmerken op de markt voor producten die minder milieubelastend zijn. Voor het opstellen van de milieulabels wordt in de regel naar de gehele levensduur van het product gekeken, van grondstof tot en met afdanking. De eisen van een milieulabel kunnen betrekking hebben op de gebruikte materialen, maar ook op verpakking en onderhoud.

Bent u niet van plan om een milieulabel aan te vragen? Dan kan deze informatie toch interessant zijn. De specificaties voor een milieulabel worden veelal opgesteld in overleg met milieu-organisaties, overheid en bedrijven. Toetsing van uw product aan deze eisen geeft een indruk van de milieuvriendelijkheid volgens breed gedragen normen. Ook biedt het betrouwbare informatie bij de (milieugerichte) ontwikkeling van producten.

Milieukeur (Nederlands keurmerk)

www.milieukeur.nl De Milieukeur is het officiële Nederlandse milieukeurmerk en bestaat sinds 1992. In 10 jaar tijd zijn certificatieschema’s voor vele productgroepen opgesteld, waarvan nu 40 daadwerkelijk in praktijk worden gebruikt. Er zijn 150 verschillende Milieukeurhouders met 650 Milieukeurproducten. De Stichting Milieukeur ontwikkelt momenteel alleen eisen voor productgroepen waarvoor nog geen Europees Ecolabel is of waarvan de eisen voor het Europees Ecolabel niet toereikend worden geacht in relatie tot het Nederlandse milieubeleid.

(www.milieukeur.nl)

 

Ecolabel

ecolabel-eu Het Europees Ecolabel is het milieukeurmerk ontwikkeld door de Europese Unie. Het kan vrijwillig worden aangevraagd door producenten en invoerders van bepaalde (categorieën van) producten. Wanneer dit keurmerk op een product staat voldoet het aan de milieucriteria die zijn opgesteld door de Europese Unie. Het Europees Ecolabel bestaat vooralsnog uitsluitend voor non-food producten. SMK (Stichting Milieukeur) is voor Nederland de bevoegde instantie en behandelt dus de certificeringsaanvragen en sluit contracten af.

(www.europeesecolabel.nl )

 

FSC-keur

fsc-keurmerk Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale, onafhankelijke organisatie met als doel het duurzaam (ecologisch, sociaal-economisch en sociaal-cultureel verantwoord) beheren van bossen. FSC wil met het toekennen van het FSC-logo zorgen voor een duidelijke herkenning van hout uit duurzaam beheerde bossen. Het aanbod is vooral de afgelopen twee jaren sterk toegenomen. Een actueel overzicht van producten en leveranciers staat op www.fscnl.org.

(www.fsc.org.)

 

EKO Keurmerk

eko-keurmerk Dit keurmerk staat uitsluitend op voedingsmiddelen. Het EKO keurmerk op producten betekent dat deze zijn geteeld zonder chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Het kan op vlees, groente, fruit en zuivel staan. In Nederland wordt het EKO keurmerk verleend door de organisatie SKAL. Zij heeft daarvoor per productgroep uitgewerkte normen opgesteld en controleert niet alleen telers (ook in het buitenland), maar tevens verwerkers en de handel. Gemiddeld 2 keer per jaar worden bedrijven via een bedrijfsbezoek gecontroleerd.

(www.skal.nl)

 

Energielabel

energielabel Binnen de Europese Unie is het EU energielabel verplicht voor allerlei huishoudelijke apparaten (koelkasten, diepvriezers, vaatwasmachines, etc.). Op dit energielabel is aangegeven in welke klasse (A-G) het product valt, A is het meest energiezuinig, G het minst. Andere energielabels zijn GEEA, Energy+ en Energystar.

(www.energielabel.nl)

 

Nordic Swan

nordic-swam De Nordic Swan is het milieukeurmerk van Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland en Denemarken. De Nordic Swan geeft aan dat een product één van de minder milieubelastende is in zijn soort. De eisen hebben betrekking op de productie, het gebruik en het afdanken van het product. Stichting Milieukeur en de Nordic Swan stemmen vaak de gestelde criteria voor een bepaalde productgroep op elkaar af.

(www.ecolabel.no)

 

Blauwe Engel (Duits keurmerk)

Blauwe Engel Duits Keurmerk In Duitsland is er sinds 1977 de “Blaue Engel”. Voor dit milieukeurmerk komen producten in aanmerking die in vergelijking met andere producten met eenzelfde gebruiksdoel (dus relatief gezien) als minder milieubelastend beschouwd kunnen worden. Deze minder milieubelastende producten mogen, evenals bij de Milieukeur, niet van mindere kwaliteit of gebruiksonvriendelijker zijn dan andere vergelijkbare producten.

(www.blauer-engel.de)

 

Umweltzeichen

umweltzeichen Dit is het officiële Oostenrijkse milieukeurmerk. U vindt het in Nederland bijvoorbeeld op kopieerpapier. Om in aanmerking te komen voor dit keurmerk, moet een product aan zeer strenge milieu-eisen voldoen.

(www.umweltzeichen.at/)

 

Max Havelaar

max-havelaar Max Havelaar is een onafhankelijk keurmerk voor eerlijke handel. Het Max Havelaar keurmerk biedt de consument de garantie dat importeurs/handelaren het product hebben gekocht van boerenbedrijven tegen fatsoenlijke handelsvoorwaarden, waaronder een eerlijke prijs. Doel daarvan is dat boerenbedrijven (coöperaties van kleine boeren en plantages in ontwikkelingslanden), die ook weer moeten voldoen aan bepaalde eisen, zich kunnen ontwikkelen.

(www.maxhavelaar.nl)

 

Demeter

demeter-kurmerk Producten met het Demeter-keurmerk zijn biologisch-dynamisch: ze voldoen aan alle EKO-keurmerkeisen en bovendien aan antroposofische eisen voor bedrijfsvoering en bemesting. Het keurmerk wordt uitgegeven door de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding.

(www.demeter-bd.nl)