Subsidies

Landelijke subsidies

  1. Transportbesparing: stimuleert innovaties van producten en processen die leiden tot besparing op ton- en volumekilometers in het goederenvervoer.
  2. Co-innovatieprogramma Duurzame Agro Food ketens: voor het verder ontwikkelen van duurzame agro food ketens en het innovatie- en kennisnetwerk dat daarvoor nodig is.
  3. Milieu & Technologie: voor het ontwikkelen en toepassen van innovatieve processen, producten en diensten waarbij het milieu minder wordt belast.
  4. Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten: Deze regeling biedt ondersteuning om samen met anderen innovatieve producten, diensten of processen ontwikkelen. De aanvragen worden o.a. beoordeeld op duurzaamheid.
  5. Energie Innovatie Scan: SenterNovem ondersteunt bedrijven die zijn aangesloten bij de MJA2 om deze scan uit te laten voeren.

Provinciale subsidies

  1. Utrecht: De provincie Utrecht geeft een aantal bedrijven de gelegenheid om de milieuaspecten van hun product te onderzoeken. Zij krijgen een scan aangeboden waarmee de gehele “levenscyclus” van het product in beeld wordt gebracht, van grondstof tot afvalstof.
  2. Flevoland: De Stichting Duurzaam Flevoland biedt ondernemers verschillende projecten om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Elk project start met een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
  3. Brabant: Het Projecten Innovatie Team (PIT) ondersteunt bedrijven die zoeken naar nieuwe pro-ductmarktcombinaties met besparingen op grondstoffen en energie .
  4. Zeeland: De provincie Zeeland ondersteunt o.a. ontwikkeling nieuwe werkwijzen of apparatuur duurzame producten geproduceerd worden.